ייתכנו שינויים והתאמות במערכת השעות בהתאם להתפתחות המצב והוראות משרד הבריאות.

חטיבה צעירה: גן-כיתה א'-כיתה ב׳-(כיתה ג')

חוגי ילדים: כיתות ג׳-ו׳

חטיבה: כיתות ז׳-ט'

תיכון: כיתות י'-יב׳

חיילים ומבוגרים

הריקוד הוא השתקפות של מה שהגוף שלנו הופך לאמנות.

(אנטוניו גאדס)