חטיבה צעירה

210 ₪ לחודש + דמי פעילות חד פעמיים 170₪

210 ₪ לחודש + דמי פעילות חד פעמיים 170₪

210 ₪ לחודש + דמי פעילות חד פעמיים 170₪

170₪ לחודש + תש׳ חד פעמי עבור דמי פעילות 120₪

210 ₪ לחודש + דמי פעילות חד פעמיים 170₪

210 ₪ לחודש + דמי פעילות חד פעמיים 170₪

210₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ דמי פעילות שנתיים

210 ₪ לחודש + דמי פעילות חד פעמיים 170₪

210 ₪ לחודש + דמי פעילות חד פעמיים 170₪

210 ₪ לחודש + דמי פעילות חד פעמיים 170₪

אפשר פעמיים בשבוע (א׳+ד׳) במחיר 265₪

210 ₪ לחודש + דמי פעילות חד פעמיים 170₪

אפשר פעמיים בשבוע (א׳+ד׳) במחיר 265₪

210 ₪ לחודש + דמי פעילות חד פעמיים 170₪ספוילר

265₪ לחודש + תשלוןם חד פעמי ע״ס 170₪ דמי פעילות שנתיים

210₪ לחודש + תשלום חד פעמים ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתיים

יסודי

210₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית.

345₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתיים

345₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

345₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ד 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

345₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

345₪ + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית.

230₪ + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

345₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ דמי פעילות שנתית.

345₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ דמי פעילות שנתית.

180₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 120₪ דמי פעילות שנתית.

345₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ דמי פעילות שנתית.

345₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ דמי פעילות שנתית.

345₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ דמי פעילות שנתית.

345₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ דמי פעילות שנתית.

345₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ דמי פעילות שנתית.

225₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע"ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

220₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע"ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

190₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ דמי פעילות שנתית. 
מי שזה עבורו חוג שני אינו נדרש לשלם דמי פעילות

חטיבת ביניים

375₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

270₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

390₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

390₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

245₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

245₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

390₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

390₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

365₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

390₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

400₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

400₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

400₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

190₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית.

רקדנים שעבורם הבלט הוא חוג שני אינם נדרשים לדמי פעילות שנתית נוספת.

190₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית.

רקדנים שעבורם הבלט הוא חוג שני אינם נדרשים לדמי פעילות שנתית נוספת.

190₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית.

רקדנים שעבורם הבלט הוא חוג שני אינם נדרשים לדמי פעילות שנתית נוספת

260₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

רקדנים שעבורם הבלט הוא חוג שני אינם נדרשים לדמי פעילות שנתית נוספת

תיכון

270₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

 

245₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

400₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

400₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

400₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

375₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

400₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

400₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

400₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

190₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

רקדנים שעבורם הבלט הוא חוג שני אינם נדרשים לדמי פעילות שנתית נוספת

260₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

רקדנים שעבורם הבלט הוא חוג שני אינם נדרשים לדמי פעילות שנתית נוספת

חיילים ומבוגרים

ניתן לשלם עבור שיעורם בודדים לפי 60₪ לשיעור או להירשם לחודש שלם במחיר 120₪

240₪ לחודש + תשלום חד פעמים ע״ס 170₪ שמי פעילות שנתית

240 ש״ח לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ דמי פעילות שנתית.

שימו לב!

השיעור הזה יתקיים בסטודיו החדש של זוז במחול בשכונת הציפורים.
עד שהסטודיו יהיה מוכן, השיעור יתקיים בקניון בימי ב׳ בשעות 20:50-22:00

250₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

275₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

290₪ לחודש + תשלום חד פעמי ע״ס 170₪ עבור דמי פעילות שנתית

ייתכנו שינויים והתאמות במערכת השעות בהתאם להתפתחות המצב והוראות משרד הבריאות.

הריקוד הוא השתקפות של מה שהגוף שלנו הופך לאמנות.

(אנטוניו גאדס)