הצהרת בריאות מקוונת

לפני כל הגעה לשיעור, על ההורה להזדהות באמצעות ת.ז. ומספר טלפון של הרקדן/ית ולחתום על ההצהרה. (זה לוקח פחות מדקה)