תאריכים חשובים בשנה זוז במחול

זהו יומן הפעילות השנתי של זוז במחול

זוז במחול מציגה יומן זה כשירות ושומרת לעצמה את הזכות לערוך בו שינויים מעת לעת.